You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 1/10/2557
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 1/10/2557

Thursday, 02 October 2014 00:00 administrator
Print PDF


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
?? 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด? พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่? (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดให้ศาลจังหวัดนครพนมนำวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจ
ศาลแขวงซึ่งเกิดในทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม)
?? 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนด
เขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.?....
?? 5. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 02 October 2014 03:48

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome