You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 16/2/2559
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 16/2/2559

Thursday, 18 February 2016 00:00 administrator
Print PDF


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย
?? 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
?? 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ?พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ ? สังคม
?? 3. ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
?? 4. การแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ต่างประเทศ
?? 5. ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
?? 6. การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Thursday, 18 February 2016 06:13

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome