You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 08/01/2562
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 08/01/2562

Wednesday, 09 January 2019 08:50 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก....

2. เรื่องร่างการการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

3. เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

4. เรื่องร่างระเบียบสำนักหลักว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ....

5. เรื่องร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562

6. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

7. เรื่องร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

 

เศรษฐกิจ - สังคม

8. เรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากหลายบางบาล - บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9. เรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำบ้านพร้อมส่งระบบจังหวัดสกลนคร

10. เรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

11. เรื่องขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ2563 - 2565

12. เรื่องเงินอุดหนุนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุนประเดิมหาที่สอง

13. เรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14. เรื่องแนวทางการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้รับยานวัตกรรมบัญชีไทย

15. เรื่องขออนุมัติมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 2560 เรื่องเงินช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคเขตกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะเวลา 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

16. เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

17. มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปี 2562 ของกระทรวงการคลัง

18. เรื่องความต้องการงบประมาณของศูนย์แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

 

ต่างประเทศ

19. เรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

20. เรื่องการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนและการประชุมระดับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน - สหภาพยุโรปครั้งที่ 22

 

แต่งตั้ง

21. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับรูปร่างคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

22. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับรูปทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

23. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

24. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

25. เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

26. เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจำนวนเงินที่คุณได้รับในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

27. เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยคงอยู่ปฏิบัติตามปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกครั้งวาระ


ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 02:28

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome