You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 4/12/2555
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 4/12/2555

Friday, 07 December 2012 00:00 administrator
Print PDF


กฎหมาย
?? 1. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
?? 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. ....
?? 3. ร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการนำทุนหรือผลกำไรของทุนหมุนเวียน
ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 พ.ศ. ....
?? 4. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ (ฉบับที่ 3)
?? 5. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
?? 6. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
?? 7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
...

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

Last Updated on Wednesday, 12 December 2012 09:36

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome