You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 14/09/2557 (1)
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 14/09/2557 (1)

Monday, 22 September 2014 00:00 administrator


นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม (Asia-Europe Finance Ministers' Meeting : ASEM FinMM) ครั้งที่ 11 ชี้แจงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลไทย
ให้เชื่อมั่นในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี.

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Monday, 22 September 2014 08:28

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome