You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 15/8/2559
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 15/8/2559

Thursday, 01 September 2016 00:00 administrator


กระทรวงการคลังเปิดตัวหนังสั้น ?ลุงวากับฟ้าใส? เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
แนวนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการคลังสู่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยภาษาชาวบ้าน
ที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องอาศัยการตีความ และรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นกึ่งละคร
เชื่อจะช่วยดึงความสนใจ ทำให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายต่างๆได้ดียิ่งขึ้น.

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 06:11

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome