You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 8/2/2560
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 8/2/2560

Thursday, 23 February 2017 00:00 administrator


คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบมาตรการด้านการเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2560 เพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังคงต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนเพิ่มเติม.

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 03:44

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome