You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 18/9/2560
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 18/9/2560

Thursday, 21 September 2017 03:31 administrator


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 กระทรวงการคลังได้จัดการอบรมและกิจกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามกระบวนการ ให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจร ในด้านการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม ณ ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบาย เรื่อง ?แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย? ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ ประกอบกับเล็งเห็นว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภาคีที่จะขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ โดยกำหนดกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างเร่งด่วน พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตต่อไป.

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome