You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 26/12/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 26/12/2561

Thursday, 03 January 2019 02:53 administrator

นโยบายการเงินประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับการลงมตินโยบายการเงินประจำปี 2562 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และกระทรวงการคลัง 288 แห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ))) พ.ศ. 2551 สรุปได้รับ

1. กำหนดให้อัตราการชำระเงินปีพ. 2525 2.5 + 1.5

2. เงินว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะประธานได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดนโยบายการเงินประจำปี 2562 โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญ


ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 08:24

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome