You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 09/01/2562
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 09/01/2562

Wednesday, 09 January 2019 08:19 administrator


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการภาษีจำนวน 2 มาตรการและมาตรการทางการเงินของกระทรวงการคลัง 7 มาตรการบรรเทาทุกข์และบรรเทาทุกข์ประกอบการได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศโดย


ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 08:31

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome