You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 29/2/2555
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 29/2/2555

Friday, 30 March 2012 00:00 administrator


นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังคงเป็นงบรับรองอย่างเป็นทางการ พนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงได้รับโบนัสตามปกติ ส่วนให้ผู้สอบบัญชีภายนอกหรืออาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สามารถวัดผลงานการบริหารของผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Friday, 30 March 2012 04:52

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome