You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวรัฐมนตรี แถลงข่าว 5/7/2555 (1)
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงข่าว 5/7/2555 (1)

Thursday, 05 July 2012 00:00 administrator


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์
ในการประชุม Asian Development Forum ?ODA & Green Growth in Asia? ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นเจ้าภาพร่วม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ.

ดาวน์โหลดแถลงข่าว

Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 04:49

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome