You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
SlideShow

พิธีมอบวงเงินสินเชื่อบ้านตาม “โครงการบ้านล้านหลัง”

Wednesday, 30 January 2019 02:42 administrator

พิธีมอบวงเงินสินเชื่อบ้านให้ลูกค้า 20 รายแรก วงเงินอนุมัติรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตาม “โครงการบ้านล้านหลัง”.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวงเงินสินเชื่อบ้านให้ลูกค้า 20 รายแรก วงเงินอนุมัติรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ตาม “โครงการบ้านล้านหลัง” โครงการที่รัฐทำให้ประชาชน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทLast Updated on Wednesday, 30 January 2019 02:46 Read more...
 

ร่วมประชุม

Tuesday, 22 January 2019 02:48 administrator

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2562.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลังRead more...
 

รมว.คลัง ร่วมประชุม คนร.

Friday, 18 January 2019 07:10 administrator

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2562.

นายอภิศํกดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล.Read more...
 

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

Thursday, 17 January 2019 02:27 administrator

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ ก่อนการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนผู้บริหารกระทรวงการคลัง มอบพวงมาลัยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562Last Updated on Thursday, 17 January 2019 02:32 Read more...
 


Page 6 of 413

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome