You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี มาตรการบรรเทาผลกระทบฯ
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มาตรการบรรเทาผลกระทบฯ

Wednesday, 19 December 2012 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง แถลงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ.
?
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 โดยมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งแถลงการปรับปรุงวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคู่สมรสสำหรับปีภาษี 2555 และการปรับโครงสร้างภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555.

Last Updated on Wednesday, 19 December 2012 08:33

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome