You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

บรรยายพิเศษ

Friday, 01 February 2013 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.).
?
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในหัวข้อ "นโยบายความมั่นคงของกระทรวงการคลัง" ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556.

Last Updated on Friday, 01 February 2013 04:56

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome