You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี พิธีมอบใบอนุญาตฯ
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

พิธีมอบใบอนุญาตฯ

Monday, 27 April 2015 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง ร่วมพิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance.
?
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย
(สินเชื่อ Nano-Finance) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด 2.บริษัท
ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด 3.บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท
สหไพบูลย์ (2558) จำกัด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558.

Last Updated on Monday, 27 April 2015 09:11

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome