You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

แถลงผลการประชุม

Wednesday, 24 June 2015 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง ร่วมแถลงผลการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง.
?
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมได้พิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการคืนภาษีให้แก่บริษัทที่ขอคืนภาษีโดยสุจริต ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการสอบสวนแล้วปรากฎว่า มีกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่และจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งแรกที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จำนวน 7 ราย อ้างว่าเป็นผู้ประกอบการส่งออกโลหะและแร่โลหะมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีรายชื่อซ้ำกัน ใช้สถานประกอบการจดทะเบียนที่เดียวซ้ำกันหลายราย โดยมิได้มีการประกอบการจริง และมีการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,140,778,921.21 บาท ซึ่งมีข้าราชการระดับสูงกรมสรรพากรเกี่ยวข้องเรื่องนี้ 3 ราย ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วยกับความเห็นคณะกรรมการสอบสวน คือ ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการจำนวน 2 ราย และออกจากราชการด้วยเหตุมีมลทินมัวหมองในมูลกรณีที่ถูกสอบสวนจำนวน 1 ราย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 08:09

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome