You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมการประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมการประชุม

Thursday, 28 January 2016 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ.
?
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข (มาตรการเดิม) อาทิ การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน มาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559.

Last Updated on Thursday, 28 January 2016 06:10

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome