You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมการประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมการประชุม

Friday, 29 July 2016 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง ร่วมการประชุมในการเข้าพบหารือฯ.
?
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพันตำรวจโท พงษ์ชัย
วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานการประชุมในการเข้าพบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.

Last Updated on Friday, 29 July 2016 04:59

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome