You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี คณะกรรมการ PPP
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

คณะกรรมการ PPP

Monday, 03 April 2017 00:00 administrator

?

?

การประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2560.
?
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560.

Last Updated on Monday, 03 April 2017 07:36

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome