You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมการประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมการประชุม

Monday, 15 May 2017 00:00 administrator

?

?

รมว.คลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน.
?
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560.

Last Updated on Monday, 15 May 2017 05:36

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome