You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมงาน
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมงาน

Monday, 02 July 2018 07:55 administrator

 

 

งาน China -ASEAN Industrial Design & Innovation Forum..

นางสาวนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเมืองหลิ่วโจ (Liuzhou) ร่วมงาน China -ASEAN Industrial Design & Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ การร่วมงานดังกล่าวเป็นโอกาสให้คณะผู้แทนไทยได้ศึกษาแนวคิดในการนำการออกแบบและนวัตกรรมมาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ของไทย อีกทั้งคณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือกับ Mr. Jia Wei ประธานกรรมการ บริษัท LKK Innovation Design Group ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือทางนวัตกรรมและชักชวนให้บริษัท LKK ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของไทย ในการเป็นบริษัทต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมให้กับ Startup และ SMEs ของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยในอนาคต.

Last Updated on Monday, 02 July 2018 07:59

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome