You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมประชุม

Friday, 17 August 2018 07:11 administrator

 

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561..

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางและแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561.

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome