You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหา...
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหา...

Monday, 26 November 2018 08:24 administrator
Print PDF

ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงการคลัง บรรยาย “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน”.

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน” ในงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561” จัดโดยธนาคารออมสิน โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ......” นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของสวัสดิการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561.

 

 

ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงการคลัง บรรยาย “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน”..

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน” ในงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561” จัดโดยธนาคารออมสิน โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ......” นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของสวัสดิการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561.

Last Updated on Monday, 03 December 2018 03:21

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome