You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ร่วมประชุม
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ร่วมประชุม

Wednesday, 09 January 2019 07:04 administrator

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม.
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมเพื่อขอรับนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 07:56

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome