You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Friday, 14 October 2011 00:00 administrator

?

กระทรวงการคลังแถลงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554.

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายไพบูลย์
พิมพ์พิสิฐถาวร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายประสิทธิ์
สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ซึ่งกระทรวงการคลังออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง ในเรื่องการพักชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และลดดอกเบี้ย รวมทั้งให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพ และซ่อมแซมบ้าน/อาคารที่เสียหาย โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าปกติและลดหย่อนเกณฑ์การพิจารณา มาตรการด้านที่ราชพัสดุโดยกรมธนารักษ์ มาตรการด้านการประกันภัยโดยสำนักงาน คปภ. การจัดตั้งศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี การจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุอุทกภัยกระทรวงการคลัง โทร.1689 การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามบินน้ำ การเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554.

แถลงข่าว

Last Updated on Friday, 14 October 2011 04:59

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome