You are here:   Home สถานีข่าว ภาพข่าวรัฐมนตรี ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี

Thursday, 13 September 2012 00:00 administrator

?

กระทรวงการคลังแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี.
?
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมกันแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาล
ในรอบ 1 ปี โดยกระทรวงการคลังมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และวางแผนที่จะปรับฐานะทางการคลังให้เข้าสู่สมดุลภายในปี 2560 คาดว่าในปี
งบประมาณ 2556 จะขาดดุลการคลังที่ 3 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งขาดดุลที่ 4 แสนล้านบาท ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555.

(แถลงข่าวฉบับที่ 99/2555)

Last Updated on Thursday, 13 September 2012 04:34

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome